İçeriğe geç

Hakkımızda

CBASP Türkiye, ülkemizdeki Bilişsel Davranışsal Sistem Analizi Psikoterapisi (CBASP) hakkında bilgilendirmek, CBASP araştırmalarını teşvik etmek ve CBASP’ı yaymak için kuruldu. 

Bilişsel Davranışsal Sistem Analizi Psikoterapisi (CBASP), özellikle kronik depresyonlu yetişkinleri tedavi etmek için geliştirilmiştir. Psikoloji ve psikiyatri alanında şimdiye kadar yapılmış en büyük psikoterapi ve ilaç klinik araştırmasında test edilmiş ve ilaç kadar etkili olduğu bulunmuş, ilaçla birleştirildiğinde tedavi oranlarına oldukça ciddi yanıtlar vermiştir. 

“CBASP” (Cognitive-Behavioral Analysis System of Psychotherapy) Bilişsel Davranışçı Sistem Analizi Psikoterapisi, Virginia Commonwealth Üniversitesi’nde Psikoloji ve Psikiyatri Profesörü psikolog James P. McCullough, Jr. (2000, 2003) tarafından, özellikle kronik depresyonu tedavi etmek için geliştirilmiş çağdaş bir bilişsel davranışçı terapi yöntemidir. CBASP ampirik olarak desteklenen bir psikoterapidir ve Society of Clinical Psychology, Division 12 of the American Psychological Association tarafından kalıcı depresyonun tedavisi için Güçlü Kanıtlara sahip olduğu tanımlanmıştır.

CBASP, birinci (davranışçı) ve ikinci kuşak (bilişsel) bilişsel davranışçı terapi unsurlarını bütünleştiren bir üçüncü dalga bilişsel-davranışçı terapisi olarak kabul edilebilir. Bilişsel Davranışçı Sistem Analizi Terapisi içerisinde davranışsal, bilişsel, kişilerarası ve psikodinamik psikoterapi öğelerini barındırır. Bilişsel Davranışçı Sistem Analizi Psikoterapisi, kronik depresif hastalarda, bilişsel olarak Piaget’nin tanımladığı işlem öncesi (preoperational) düşünme tarzının egemen olduğunu ve kişilerarası ilişkiye ilişkin repertuarlarının da dar olduğunu öne sürmektedir. Çözüm için terapide, bireyin içinde olduğu bilişsel gelişim aşamasına uygun bilişsel tekniklerin ve davranışçı tekniklerin bir arada kullanılmasının uygun olduğunu öngörmektedir.

Kalıcı depresyon ve ilgili bozukluklar için CBASP’nin gücünü ve etkisini araştıran araştırmalar dünya çapında yürütülmeye devam etmektedir.